Phú Bình: Hội nghị Ban Chấp hành Huyện ủy lần thứ 6 (mở rộng) - đã psts 8.7
Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện Phú Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội: giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 8.700 tỷ đồng, bằng 34,8% kế hoạch; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 108 tỷ đồng, bằng 81% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 35.000 tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái;...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Phú Bình đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả mục mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng, chống dịch; quan tâm công tác giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.../.