Đồng Hỷ: Tập trung thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021
Toàn cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục Tiểu học của huyện Đồng Hỷ

Cụ thể như: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, khắc phục tình trạng trường lớp có quy mô lớp học và sỹ số học sinh vượt quá quy định.

Năm học 2019 - 2020, toàn huyện có 20 trường tiểu học với trên 8.900 học sinh. Trong năm học, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, học sinh phải nghỉ học dài ngày, tuy nhiên, nhờ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các t rường đã vận dụng các hình thức dạy học trực tuyến một cách linh hoạt, chủ động điều chỉnh kế hoạch, nội dung dạy học./.