Kiểm tra công tác phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện Đồng Hỷ (TS 12/11)
Đoàn kiểm tra thực tế công tác phòng dịch trên đàn vật nuôi tại huyện Đồng Hỷ

Đoàn đã nghe báo cáo về tình hình dịch bệnh, kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch và những khó khăn trong quá trình thực hiện; đồng thời kiểm tra việc xây dựng và triển khai các kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Đoàn công tác đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân và hộ chăn nuôi để chủ động trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, triển khai các giải pháp ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn, đoàn cũng đã hướng dẫn cách phòng tránh, phát hiện dịch bệnh “viêm da nổi cục” trên trâu bò do virút gây ra đang xuất hiện tại các tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh./.