Tiếp xúc giữa ứng cử viên HĐND tỉnh với cử tri các địa phương - đã psts 14.5
Toàn cảnh hội nghị.

Tại các đơn vị bầu cử, sau khi nghe đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu tóm tắt tiểu sử của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri các địa phương đã được nghe các ứng cử viên báo cáo tóm tắt chương trình hành động.

Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều bày tỏ nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND, niềm vinh dự, tự hào được tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Trên từng cương vị công tác, các ứng viên nhấn mạnh sẽ tiếp tục học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, cống hiến cho đất nước, cho nhân dân địa phương. Đồng thời, khẳng định quyết tâm, nỗ lực của bản thân nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, nhân dân; tranh thủ mọi cơ hội để tiếp xúc tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tích cực tham gia giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tồn tại ở mỗi địa phương mình ứng cử, cũng như tham mưu, đề xuất với HĐND tỉnh, các cấp, các ngành những giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân; chủ động đề xuất, đóng góp hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, vì mục tiêu nâng cao chất lượng sống của nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Qua nghe chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, các cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và cho rằng các ứng cử viên đã dành nhiều tâm huyết, bám sát vào thực tiễn cũng như yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước để có quan điểm, mục tiêu cụ thể, rõ ràng và tính khả thi cao; đề cập tới những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Đồng thời, mong muốn các ứng cử viên khi trở thành đại biểu HĐND tỉnh sẽ thực hiện tốt chương trình kế hoạch đã đưa ra; giữ mối liên hệ thường xuyên, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh chuyển tải tới các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết một cách kịp thời, phù hợp. Các cử tri cũng đề nghị, sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ đề xuất với các bộ, ban, ngành Trung ương có những chính sách quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, lắng nghe và giải quyết các vấn đề khó khăn của nhân dân, đặc biệt là đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, các chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; có cơ chế phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông ở những địa bàn đặc biệt khó khăn.

Các cử tri cũng quan tâm đến những vấn đề nêu ra trong chương trình hành động của các ứng cử viên như: chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; việc triển khai các giải pháp phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát triển y tế - giáo dục, công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; các giải pháp thực hiện mục tiêu “kép” vừa đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Đại diện các ứng cử viên đã tiếp thu sâu sắc các ý kiến phát biểu của cử tr; đồng thời, cam kết thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra và thể hiện quyết tâm phấn đấu thực hiện các nội dung mà cử tri gửi gắm, xứng đáng với niềm tin và trọng trách mà nhân dân giao phó, góp phần để xây dựng tỉnh Thái Nguyên và đất nước ngày càng phát triển./.