Đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri
Toàn cảnh hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe báo cáo kết quả cũng như dự kiến các kỳ họp của HĐND tỉnh và thành phố Phổ Yên; thông tin nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022.

Cử tri phường Ba Hàng bày tỏ sự vui mừng, tin tưởng trước những kết quả Thái Nguyên nói chung, thành phố Phổ Yên nói riêng đã đạt được. Cử tri kiến nghị, hiện nay, giá bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ các dự án thấp hơn nhiều so với giá thị trường, do đó cần nghiên cứu, xem xét sớm sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, hoặc tỉnh có những cơ chế, chính sách đặc thù về giá bồi thường khi thu hồi đất trên địa bàn để bảo đảm phù hợp lợi ích của nhà đầu tư và người dân. Bên cạnh đó, khi triển khai các dự án lớn tỉnh cần xem xét tránh những tác động ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân trong vùng dự án.

Đối với các kiến nghị của cử tri, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Nghị quyết số 18, Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa ban hành nêu rõ: Năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 bảo đảm theo hướng hoàn thiện đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa... Do đó, kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp để báo cáo cơ quan có thẩm quyền tiếp thu, bổ sung khi trình dự án luật. Thực tế phát triển của thành phố Phổ Yên sẽ có những vấn đề phát sinh đòi hỏi phải được xem xét trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật. Những vấn đề cử tri đặt ra trong cuộc tiếp xúc cử tri lần này cũng là cơ sở để cơ quan chuyên môn tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện xây dựng cơ chế, chính sách cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống./.