RSS Youtube Facebook

Thứ hai 30/03/2020 21:10 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Cán bộ, đảng viên đánh giá cao quyết tâm chính trị của tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6

14:22 | 11/12/2017

Quyết tâm chính trị đã có, cơ sở thực tiễn đã có, một trong những yếu tố quan trọng nhất đó là lòng dân đã thuận giờ chỉ còn là công việc cụ thể trong quá triền triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết TW6. Nếu giải quyết tốt vấn đề này sẽ tạo tiền đề giải quyết tốt những vấn đề tồn đọng như là những bất cập, hạn chế đang đặt ra hiện nay. Trung ương đề cao vai trò chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức triển khai, thực hiện tinh thần Nghị quyết của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương đơn vị. Đối với tỉnh Thái Nguyên, sự chủ động, tích cực đã được Cấp ủy, chính quyền các cấp đã được thể hiện rõ bằng những việc làm cụ thể trong thời gian qua.

Mạnh Nghịnh