Ngày 29/1/1991, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ban hành Quyết định số 25 về việc lấy ngày 27/3 làm “Ngày Thể thao Việt Nam”. “Ngày Thể thao Việt Nam” được tổ chức hàng năm nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào rèn luyện thân thể và các hoạt động văn hoá thể thao lành mạnh. Phát huy tinh thần đó, những năm qua, hoạt động thể dục thể thao của huyện Phú Bình đã không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng. Các phong trào thể thao quần chúng theo đó cũng được mở rộng và thu hút được đông đảo người dân tham gia. Mới đây nhất, tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ VIII năm 2018, Đoàn thể thao của huyện đã đạt gần 70 huy chương các loại và xếp thứ 4/9 trong số các huyện, thành phố, thị xã tham gia.

Cũng tại buổi lễ, huyện Phú Bình đã công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện. Theo đó, Trung tâm được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao với Đài Truyền Thanh - Truyền hình huyện; là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền địa phương, phục vụ công tác phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch; cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu văn hóa, thông tin, nâng cao dân trí và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

* Cùng ngày, UBND thị xã Phổ Yên tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông thị xã.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên. Thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền tại địa phương phục vụ công tác phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu văn hóa, thông tin trên địa bàn.

Đây là một bước cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hoạt động hiệu quả./.