gap mat cac thi sinh du thi hoi thi bao cao vien gioi cap tinh nam 2018
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2018 xoay quanh chủ đề tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham gia hội thi năm nay có 20 thí sinh là báo cáo viên đã đạt giải cao tại Hội nghị báo cáo viên giỏi cấp Đảng bộ trực thuộc tỉnh hoặc Báo cáo viên cấp Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Tại hội thi, các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi, gồm: soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi nghiệp vụ. Nội dung các phần thi liên quan đến Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và nội dung tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; chương trình, kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy; liên hệ với việc triển khai thực hiện ở đơn vị, địa phương và trách nhiệm của bản thân...

Tại buổi gặp mặt, sau khi nghe phổ biến quy chế hội thi, Ban Tổ chức và các thí sinh tham gia hội thi đã trao đổi làm rõ những nội dung còn băn khoăn, chưa rõ trong quy chế và các điều kiện chuẩn bị cho quá trình dự thi của thí sinh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Tổ chức hội thi nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức hội thi lần này trong công tác tuyên truyên, quán triệt đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; đồng thời, đề nghị các thí sinh cần chuẩn bị tích cực, chu đáo cho từng phần thi, qua đó góp phần vào thành công chung của hội thi, đảm bảo thực chất, hiệu quả./.