Thái Nguyên thuộc Top 10 địa phương có thu nhập bình quân lao động trong doanh nghiệp cao nhất cả nước - đã ps cam 9.8
Thái Nguyên được đánh giá là 1 trong 10 tỉnh có thu nhập bình quân lao động trong doanh nghiệp cao nhất cả nước với con số 9,4 triệu đồng/người/tháng.

Cũng theo thống kê này, Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương có thu nhập bình quân người lao động trong doanh nghiệp đang hoạt động, có kết quả sản xuất kinh doanh cao nhất cả nước với 11,5 triệu đồng/người/tháng. Đứng thứ hai là TP. Hồ Chí Minh với 10,8 triệu đồng/người/tháng và theo sau là Hà Nội với 10,5 triệu đồng/người/tháng. Như vậy, với thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp là 9,4 triệu đồng/người/tháng, đã cho thấy nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong việc ổn định sản xuất và đời sống người lao động trong bối cảnh dịch bệnh./.