Tập trung triển khai ngay các Nghị quyết được ban hành - đã psts 18.8
Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện Định Hoá xem xét thảo luận, cho ý kiến đối với gần 30 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Trong đó, đối với báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện cho thấy, dù bị tác động bởi dịch COVID-19, tuy nhiên, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, tổng sản lượng lương thực có hạt vụ đông xuân đạt trên 25.000 tấn, sản lượng chè búp tươi đạt 14.000 tấn, đã trồng được gần 750ha rừng; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 132 tỷ đồng, bằng 51,6% kế hoạch; thu ngân sách đạt trên 31 tỷ đồng, đạt 56% dự toán giao; công tác phòng, chống dịch COVID-19 được quan tâm, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện Định Hoá sẽ xem xét, ban hành nhiều nội dung liên quan đến các cơ chế, chính sách hỗ trợ một số công trình xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin khái quát kết quả và những điểm mới tại kỳ họp HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XIV vừa diễn ra. Nhấn mạnh ý nghĩa của kỳ họp lần này đối với sự phát triển của huyện Định Hoá, đồng chí mong muốn các đại biểu HĐND huyện phát huy trí tuệ, trách nhiệm để thảo luận và quyết nghị các nội dung được trình; đồng thời, tập trung triển khai ngay các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh ban hành một cách có hiệu quả, nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn của địa phương.

Về định hướng trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu huyện cần phát huy lợi thế từ phát triển nông, lâm nghiệp, các sản phẩm chủ lực và phát triển du lịch lịch sử, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong liên kết sản xuất và quảng bá du lịch; tiếp tục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để phát triển các cụm công nghiệp; quan tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, tạo điều kiện để đảm bảo an sinh xã hội và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.