toa dam ve cong nhan cong doan tien luong trong cac doanh nghiep
Toàn cảnh buổi tọa đàm

Hiện nay, phần lớn công nhân tại các doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên đã được tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập; việc chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong các doanh nghiệp được các cấp công đoàn quan tâm. Tuy nhiên, điều kiện làm việc của công nhân lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp chậm được cải thiện; doanh nghiệp vi phạm pháp luật về lao động và công đoàn còn diễn ra; thỏa ước lao động tập thể chưa phát huy tác dụng; đối thoại tại nơi làm việc chưa đúng quy định…

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến như: đề nghị Nhà nước sửa đổi các quy định của pháp luật cho phù hợp; vấn đề tiền lương, nhà ở cho người lao động trong các khu, cụm công nghiệp; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về lao động, Luật Công đoàn và đặc biệt là Luật Bảo hiểm xã hội cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn./.