2438-thi-sinh-dc-nguyen-vong
Các thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng đăng kí xét tuyển đại học và cao đẳng từ 19/9/2020

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở Cổng thông tin tuyển sinh để thí sinh và các điểm tiếp nhận hồ sơ thực hành thử nghiệm việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến và bằng phiếu điều chỉnh. Tuy nhiên, đây chỉ là giai đoạn chạy thử phần mềm giúp thí sinh và điểm tiếp nhận hồ sơ làm quen với các điều chỉnh nguyện vọng. Kết quả thực hành điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh sẽ bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt chạy thử. Sau thời gian trên, hệ thống sẽ được làm mới để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng từ 19/9/2020.

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đã có thông báo để các đơn vị và thí sinh được biết để tham gia thử nghiệm.

Theo lịch tuyển sinh, thí sinh sẽ chính thức thực hiện điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến từ ngày 19 đến 25/9 và điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu từ ngày 19 đến 27/9.