Tiếp tục năng động, sáng tạo để xây dựng mô hình quản trị Đại học hiện đại
Quyền Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Đại học Thái Nguyên

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Đại học Thái Nguyên đã phát huy thế mạnh của Đại học vùng trong việc huy động tổng hợp các nguồn lực từ các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc, tận dụng thuận lợi từ cơ chế, chính sách kết hợp với tinh thần dân chủ, đoàn kết, năng động, sáng tạo của đội ngũ viên chức, người lao động, giảng viên và người học. Hiện Đại học Thái Nguyên đang đào tạo trên 70.000 người học ở các trình độ, trong đó có gần 1000 Sinh viên quốc tế. Đi đôi với đó, việc công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ được đầu tư theo chiều sâu, đổi mới, theo hướng nâng cao hiệu quả, gắn với sản xuất, đời sống và phục vụ đắc lực cho đào tạo, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Ông Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang cho biết: "Trong những năm qua Đại học Thái Nguyên đã đóng góp rất là lớn trong cái sự phát triển đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh nói chung và trong đó có tỉnh Hà Giang. Trong thời gian tới Đại học Thái Nguyên và tỉnh Hà Giang đã thống nhất và có kế hoạch tiếp tục mở rộng các ngành nghề đào tạo cho tỉnh".

Đại học Thái Nguyên đặt ra mục tiêu tầm nhìn đến năm 2045, nằm trong nhóm 500 trường Đại học hàng đầu Châu Á; đồng thời sẽ tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và phát triển vùng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và biểu dương những thành tựu của Đại học Thái Nguyên sau 30 xây dựng và phát triển. Đồng thời đánh giá cao những mục tiêu, tầm nhìn của Đại học trong giai đoạn tiếp theo.

Tiếp tục năng động, sáng tạo để xây dựng mô hình quản trị Đại học hiện đại
Quyền Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Quyền Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm: "Đại học Thái Nguyên cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và về phát triển vùng, đồng thời phải năng động sáng tạo, có phương pháp, cách làm bài bản, khoa học, có lộ trình, bước đi phù hợp, trong đó cần xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại, kiên trì thực hiện tự chủ đại học không chỉ về tài chính, đầu tư mà còn tự chủ về chương trình, phương pháp đào tạo tiếp cận với xu thế hiện đại và phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Thực sự lấy người học là trung tâm, lấy nhu cầu của người học, nhu cầu của xã hội là tiêu chí xây dựng chương trình, nội dung và cách thức giảng dậy. Có như vậy mới đủ sức hấp dẫn đối với xã hội, mới theo kịp xu thế đào tạo tiên tiến và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Bên cạnh đó cần quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, nghiên cứu khoa học. Xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại và từng bước có chế độ đãi ngộ thỏa đáng với đội ngũ cán bộ giảng viên... Tôi đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo, các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, tỉnh Thái Nguyên, các địa phương trong vùng tiếp tục quan tâm tạo điều kiện và dành nguồn lực hỗ trợ tốt nhất để Đại học Thái Nguyên phát triển theo đúng định hướng đã đề ra".

Với những thành tích xuất sắc trong đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ, tại Lễ Kỷ niệm, Quyền Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Đại học Thái Nguyên. Cũng nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của Đại học Thái Nguyên đã được khen thưởng.

Trong khuôn khổ diễn ra lễ kỷ niệm, Quyền Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu đã thăm quan triển lãm thành tựu đào tạo khoa học - công nghệ của Đại học Thái Nguyên./.