Thành phố Sông Công tập trung giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án
Thành phố Sông Công phấn đấu giải phóng mặt bằng trên 930 nghìn m2 đất để thực hiện các dự án

Đến nay, cơ quan chuyên môn đã xác lập phương án và thực hiện 113 quyết định phê duyệt hỗ trợ tái định cư đối với trên 1 nghìn hộ dân thuộc diện phải thu hồi đất phục vụ triển khai dự án, với tổng số tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên 380 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 11, cơ quan chuyên môn đã lập hồ sơ và chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng được trên 270 tỷ đồng cho các hộ dân thuộc diện phải thu hồi đất.

Từ nay đến cuối năm, thành phố tiếp tục đẩy mạnh bồi thường giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm./.