Tập huấn, diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn, an ninh mạng
Hội nghị tập huấn, diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn an ninh mạng tỉnh Thái Nguyên năm 2022

Trong 3 ngày, từ 12-14/4, các học viên được giới thiệu về Trung tâm an toàn thông tin (SOC) của tỉnh và đào tạo về các loại tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDOS) và phương thức xử lý; phân tích mã độc cơ bản; phát hiện, xử lý tấn công Website… diễn tập xử lý sự cố, ứng cứu xử lý tấn công vào máy tính và hệ thống mạng cơ quan tổ chức...

Lớp tập huấn sẽ góp phần gắn kết, hỗ trợ các thành viên Đội ứng cứu xử lý sự cố an ninh mạng và cán bộ phụ trách CNTT các cơ quan nhà nước, đơn vị, doanh nghiệp… từ đó, nâng cao tính chủ động, sẵn sàng ứng cứu và xử lý sự cố an ninh mạng cho hệ thống máy tính trên địa bàn toàn tỉnh./.