Thái Nguyên: 29 vùng chè được gắn mã vùng trồng
Hiện nay, toàn tỉnh có 29 vùng trồng chè được gắn mã số vùng trồng đạt yêu cầu.

Theo đó, TP. Thái Nguyên có 10 hợp tác xã, doanh nghiệp được cấp mã vùng trồng; huyện Đồng Hỷ có 8 đơn vị; huyện Đại Từ 7 đơn vị và huyện Phú Lương 4 đơn vị. Các vùng chè đã được gắn mã số vùng trồng và định vị trên hệ thống toàn cầu GPS để thực hiện theo dõi, truy xuất nguồn gốc. Qua đó, giúp nâng cao ý thức người sản xuất, chế biến chè trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đây cũng là điều kiện cần thiết để sản phẩm chè của Thái Nguyên đến được với thị trường khó tính trên toàn thế giới./.