Phú Bình phát huy thế mạnh của hợp tác xã nông nghiệp
100% thành viên của hợp tác xã Hoa, rau, củ, quả an toàn Dương Thành thoát nghèo nhờ trồng theo mô hình rau an toàn VietGap

Với mục tiêu xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ và liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm, năm 2017, hợp tác xã Hoa, rau, củ, quả an toàn Dương Thành được thành lập. Từ việc trồng rau, củ, quả theo tiêu chuẩn VietGap, 100% thành viên của hợp tác xã đã thoát nghèo.

Bà Đào Thị Kim, 1 thành viên của Hợp tác xã Hoa - Rau củ quả an toàn Dương Thành chia sẻ: “Trồng rau theo tiêu chuẩn VietGap có xuất xứ nguồn gốc của hợp tác xã, nhiều nơi biết đến, tiêu thụ tốt hơn là làm trôi nổi. Như vậy, có thu nhập, điều kiện kinh tế tốt hơn cho người sản xuất”.

Thành lập vào tháng 5/2020, đến nay, hợp tác xã rau an toàn Bình Minh đã có 5 ha được chứng nhận đạt chuẩn VietGap. Các sản phẩm rau của hợp tác xã đều chủ yếu cung ứng cho các cửa hàng thực phẩm sạch. Doanh thu từ việc trồng rau của quả theo tiêu chuẩn đạt trên 20 triệu đồng/sào/vụ, bình quân mỗi năm cho lợi nhuận từ 50 - 75 triệu đồng/hộ/năm.

Phú Bình phát huy thế mạnh của hợp tác xã nông nghiệp
Các hợp tác xã rau an toàn đều tuân thủ theo cam kết khi sản xuất và cung ứng nông sản tới chuỗi cửa hàng bán lẻ

Chị Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc Hợp tác xã Rau An toàn Bình Minh, xã Nhã Lộng cho biết: “Chúng tôi cam kết với chuỗi cửa hàng mà chúng tôi cung cấp là đạt, đủ tiêu chuẩn chúng tôi mới đưa ra thị trường để bán”.

Tính từ năm 2018 đến nay, từ nhiều chương trình, nguồn vốn khác nhau, tổng kinh phí hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Bình là trên 4 tỷ đồng. Điều này đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp theo quy mô hộ, nhỏ lẻ, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế./.