Ngày hội việc làm huyện Đồng Hỷ năm 2020
Ngày hội việc làm năm 2020 thu hút gần 1.000 lao động đăng ký tìm việc làm

Tại ngày hội đã có 25 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng trên 9.000 lao động. Ngay trong phiên giao dịch việc làm, có gần 1.000 người lao động đăng ký tìm việc làm với Ban tổ chức, trong đó có hơn 500 lượt người lao động tham gia phỏng vấn; gần 400 người lao động đạt sơ tuyển vào làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Thông qua Ngày hội việc làm, các doanh nghiệp và người lao động được gặp gỡ trực tiếp để trao đổi, thỏa thuận về việc làm và mức lương phù hợp với khả năng, năng lực của doanh nghiệp và người lao động./.