Nâng cao hiệu quả sản xuất từ thay đổi cơ cấu cây trồng
Thành lập Hợp tác xã hoặc tổ hợp tác, chuyển đổi cây trồng, tìm ra hướng sản xuất hiệu quả là cách mà người nông dân thị xã Phổ Yên đang thực hiện

Nhận thấy trồng lúa và các loại màu không mang lại hiệu quả cao đối với diện tích đất nông nghiệp tại đây, năm 2017, chị Đinh Thị Thu cùng một số bà con nông dân ở xã Đông Cao thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đông Cao với mục tiêu liên kết phát triển sản xuất hàng hóa, bao tiêu sản phẩm. Từ 9 thành viên ban đầu, đến nay hợp tác xã đã thu hút trên 40 thành viên tham gia trồng trên 6,5ha các loại rau an toàn. Từ đó, nhận thức của người dân trong sản xuất đã có những chuyển biến rõ rệt. Thu nhập bình quân của các xã viên đạt trung bình từ 6 đến 7 triệu/người/tháng.

Bà Đinh Thị Thu, giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đông Cao, thị xã Phổ Yên cho biết: “Chính quyền, phòng kinh tế và Ủy ban nhân dẫn xã đã hỗ trợ trong chuyển đổi đất canh tác thu nhập đã cao và ổn định hơn. Nhờ đó tư duy của các thành viên trong hợp tác xã cũng được thay đổi”.

Nhờ sự vận động, tuyên truyền của địa phương trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, năm 2020, anh Dương Đức Hiển đã mạnh dạn đầu tư thành lập tổ hợp tác hoa Trường Thịnh, xã Nam Tiến với 4 thành viên...Với đặc điểm cho thu hoạch quanh năm, trung bình mỗi xã viên thu về từ 7 đến 10 triệu đồng/tháng.

Anh Dương Đức Hiển, tổ hợp tác hoa Trường Thịnh, Nam Tiến, thị xã Phổ Yên khẳng định: “Khu vực đất của tôi ngày trước là trồng lúa và các cây màu khác. Thời gian qua, chúng tôi trồng hoa thì năng suất cao hơn”.

Nâng cao hiệu quả sản xuất từ thay đổi cơ cấu cây trồng
Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất theo quy trình VietGAP nên lĩnh vực trồng trọt của thị xã đạt gần 115 triệu đồng/ha.

“Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020” đang giúp Phổ Yên đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt là trong lĩnh vực trồng trọt theo chuỗi giá trị. Ngoài việc khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thị xã đã tập trung hướng dẫn bà con nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất theo quy trình VietGAP để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Hiện nay, giá trị sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt của thị xã đạt gần 115 triệu đồng/ha.

Ông Dương Văn Hiến, trưởng phòng Kinh tế thị xã Phổ Yên cho biết: “Rà soát lại toàn bộ quỹ đất của các xã, phường để từ đó tìm kiếm, hướng dẫn người nông dân có tâm huyết để chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại giá trị cao”.

Thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu nông nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt là một trong những mục tiêu quan trọng về phát triển kinh tế của thị xã trong thời gian tới. Để thực hiện được điều này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành liên quan, và sự tích cực thay đổi tư duy, nhận thức của mỗi người dân./.