Đánh giá tiến độ một số dự án tại Phổ Yên
Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát, đánh giá tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

9 tháng qua, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Phổ Yên cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Hiện nay, thị xã đang tập trung xây dựng, phát triển, trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025. Có 6 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh triển khai trên địa bàn với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng. Trong đó, có một số dự án trọng điểm như: Xây dựng quần thể Văn hóa - Thể thao - Công viên cây xanh thị xã Phổ Yên; dự án “Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ Quốc lộ 3 cũ đi Viện Quân y 91”; Dự án “Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường vành đai V vùng thủ đô Hà Nội đi khu di tích Lý Nam Đế”; Dự án tuyến đường từ Quốc lộ 3 cũ đi đê Sông Công. Thị xã cũng đã tích cực chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường thực hiện các bước theo quy định. Đến nay, cơ bản các công trình đã và đang lựa chọn nhà thầu xây lắp trong tháng 10/2021, một số dự án đang triển khai thi công, số còn lại khẩn trương để chuẩn bị khởi công trong thời gian tới.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án, lãnh đạo thị xã Phổ Yên đề nghị đoàn công tác quan tâm tạo điều kiện bổ sung kế hoạch sử dụng đất đối với một số dự án trọng điểm trong thời gian tới.

Đoàn công tác ghi nhận, đánh giao cao những kết quả mà Phổ Yên đạt được trong triển khai các dự án. Đối với những đề xuất của thị xã, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các Ban của HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, thị xã Phổ Yên tiến hành thẩm tra, thống nhất các nội dung trình đại biểu HĐND tỉnh trong kỳ họp tới theo quy định.../.