huy dong tu nguon xa hoi hoa
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: BTN)

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban đã báo cáo cụ thể các nội dung được phân công như: đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất trong thời gian diễn ra Hội nghị; Phân công cụ thể cán bộ đầu mối đón, tiếp khách; Thời gian cụ thể tổ chức cuộc gặp với các doanh nghiệp trong tỉnh để động viên các doanh nghiệp chung tay tổ chức...

Do nguồn kinh phí chi cho Hội nghị phần lớn sẽ được huy động từ nguồn xã hội hóa nên cần có việc huy động sự chung tay ủng hộ từ các doanh nghiệp. Để tạo được sự đồng thuận, UBND tỉnh sẽ tổ chức 1 buổi gặp mặt với khoảng 50 doanh nghiệp. Các phần công việc khác liên quan đến công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, điện, nước, vệ sinh môi trường và các điều kiện hỗ trợ khác để phục vụ Hội nghị đều đã được lên phương án và có kế hoạch chuẩn bị cụ thể.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý: Từ nay đến thời điểm tổ chức Hội nghị không còn nhiều, do đó yêu cầu từng thành viên tiểu ban trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công khẩn trương đưa ra phương án chi tiết đối với từng nội dung công việc. Xây dựng kế hoạch cụ thể phân bổ số lượng khách, đối tượng khách, số lượng phòng cho các đơn vị để chủ động đón tiếp. Đồng thời, chủ động phối hợp với các tiểu ban khác đảm bảo tính thống nhất, không chồng chéo giữa các nhiệm vụ được phân công.