hoi nghi khach hang dien luc thai nguyen

Năm 2017, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị trong ngành thực hiện tốt các giải pháp cải tạo, nâng cấp nguồn điện, lưới điện, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào công tác quản lý vận hành... ước tính năm 2017,đã cấp được 4,41 tỷ kWh điện thương phẩm cho trên 348.000 khách hàng với chất lượng điện đảm bảo, an toàn, liên tục .

Trong năm công ty đã hoàn thành nhiều dự án nâng cấp, cải tạo như: Dự án "Xây dựng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Thái Nguyên"; Khởi công dự án "Cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa"... Ngoài việc làm tốt công tác sản xuất, kinh doanh Công ty còn làm tốt công tác an sinh xã hội như: Xây dựng nhà tình nghĩa Mái ấm công đoàn, chương trình Thắp sáng đường quê, tri ân khách hàng...

hoi nghi khach hang dien luc thai nguyen

Năm 2018, để làm tốt công tác cấp điện, Công ty điện lực Thái Nguyên đề nghị khách hàng phối hợp với Công ty thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng thiết bị; dự kiến công suất sử dụng...về phía Công ty sẽ tiếp tục đề nghị ngành điện bố trí nguồn vốn để nâng cấp, cải tạo lưới điện tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt là lưới điện cho các xóm, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Xây dựng đường dây, trạm biến áp; dự án cấp điện cho các khu công nghiệp nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư, kinh doanh.