hoi nghi giao ban truc tuyen cong tac to chuc xay dung dang thang 52018
Tại điểm cầu Thái Nguyên đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị

Trong tháng 4/2018, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức cấp ủy các cấp, trong đó có Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên đã chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo tiến độ, chất lượng, và đạt nhiều kết quả.

Nổi bật là hoàn thiện Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, được Bộ Chính trị nhất trí thông qua; tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ,công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị;...

Bên cạnh đó công tác phối hợp, trao đổi nghiệp vụ ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả; chế độ báo cáo được thực hiện nghiêm túc; một số mô hình mới,cách làm sáng tạo, hiệu quả đã được các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện trong công tác cán bộ, cơ sở đảng, đảng viên,...

Tuy nhiên công tác tổ chức xây dựng Đảng còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: công tác cán bộ còn sai sót,chưa đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình thủ tục; việc tham mưu cấp ủy các cấp giải quyết các vướng mắc, kiến nghị, đề xuất còn chậm;...

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các địa phương, đơn vị trao đổi, đóng góp ý kiến, nêu kiến nghị về thực hiện nhiệm vụ công tác trong thời gian tới; đặc biệt là trao đổi về danh mục, bản mô tả vị trí việc làm và thí điểm bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng gắn với vị trí việc làm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trong tháng 5/2018, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng khẩn trương triển khai, thực hiện các đề án, nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Chủ động tham mưu cấp ủy các cấp thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết TW 6 khóa XII; rà soát tình hình cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm chuẩn bị cho công tác nhân sự nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh đó đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, nâng cao kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên,...