tinh thai nguyen lam viec voi bo giao thong van tai
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc đã thông tin tóm tắt với lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải về một số kết quả nổi bật tình hình kinh tế xã hội – quốc phòng, an ninh, đối ngoại tỉnh Thái Nguyên sau 04 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong đó, có một số kết quả sẽ vượt mục tiêu như: tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm đạt 12,1%; tổng sản phẩm GRDP bình quân đầu người năm 2019 đạt 83 triệu đồng tương đương khoảng gần 3.600 USD/người/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt gần 200.000 tỷ đồng. Công nghiệp có bước phát triển vượt bậc năm 2019 giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 740.000 tỷ đồng, bình quân tăng gần 18,4%/năm. Giá trị xuất khẩu đạt 27,63 tỷ USD, tăng bình quân 14,7%/năm. Giá trị sản xuất nông, lâm, nghiệp thủy sản cũng tăng trưởng bình quân 4.74%/năm. Thu ngân sách Nhà nước năm 2018 tăng gấp đôi so với năm 2015 đạt trên 15.000 tỷ đồng. Môi trường đầu tư tỉnh Thái Nguyên ngày càng thông thoáng, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 7.000 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng số vốn đăng ký gần 86.000 tỷ đồng, 143 dự án FDI, với tổng số vốn đăng ký trên 8,1 tỷ USD.

Bên cạnh phát triển về kinh tế thì các lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng luôn được quan tâm; giáo dục đào tạo có bước phát triển về cả mạng lưới, quy mô và chất lượng; các chính sách xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, người nghèo được quan tâm, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được coi trọng. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại được giữ vững, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra.

Để có được kết quả này, cũng nhờ sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, hạ tầng giao thông tỉnh Thái Nguyên từng bước được đầu tư hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại. Tuy nhiên, trong quá trình đầu hoàn thiện hạ tầng tỉnh Thái Nguyên cũng còn gặp một số khó khăn, tỉnh cũng kiến nghị Bộ quan tâm đến nguồn vốn và triển khai đầu tư của một số dự án như: sớm triển khai giai đoạn II đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Thái Nguyên. Hỗ trợ tỉnh sớm triển khai dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường từ Km31 Quốc lộ 3 đến Khu di tích ATK Định Hóa. Tỉnh cũng đề nghị Bộ sớm xem xét và cho ý kiến về đề nghị xây dựng 2 nút giao giữa đường Bắc Sơn kéo dài với Quốc lộ 3 mới và với đường sắt Đông Anh – Quan Triều. Ngoài ra, tỉnh cũng đề nghị tiếp tục triển khai chương trình xây dựng cầu treo dân sinh, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 55 vị trí cần được hỗ trợ xây dựng để phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chúc mừng những kết quả tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong những năm vừa qua. Đồng chí Bộ trưởng cũng ghi nhận và biểu dương tỉnh trong công tác đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt tại các dự án đường Bắc Sơn kéo dài, đường Vành đai 5…Về các ý kiến, kiến nghị của tỉnh, Bộ sẽ giao cho các Cục, Vụ chuyên môn cùng xem xét phối hợp để giải quyết. Về chủ trương Bộ cơ bản đồng tình và sẽ ủng hộ cho tỉnh Thái Nguyên để hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát triển đồng bộ hiện đại, tiếp tục tạo động lực tốt cho kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo./.