Theo biên bản ghi nhớ đầu tư được ký kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, Tập đoàn FLC đăng ký đầu tư 2 dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gồm: Dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và đô thị FLC Thái Nguyên và Dự án Khu đô thị mới FLC Thái Nguyên.

Đến nay, sau khi tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp của tỉnh đối với phương án quy hoạch 2 dự án, Tập đoàn FLC đã cập nhật, chỉnh sửa và hoàn thành phương án quy hoạch. Tại buổi làm việc, đại diện 2 bên đã tập trung trao đổi, thảo luận tiến độ các bước triển khai tiếp theo của 2 dự án.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp thu các ý kiến đề xuất của Tập đoàn FLC, khẩn trương tham mưu các phương án thực hiện, nhất là về tiến độ đẩy nhanh thủ tục đầu tư đối với từng dự án, báo cáo UBND tỉnh thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.