Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao giá trị sản phẩm hợp tác xã
Toàn cảnh hội nghị.

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm mô hình sản xuất và lắng nghe chia sẻ, kiến nghị của một số hợp tác xã trên địa bàn. Với việc có thêm 80 tổ hợp tác, hợp tác xã thành lập mới từ đầu năm 2021 đến nay, đã nâng tổng số tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn lên hơn 5.100 đơn vị. Liên minh Hợp tác xã đã tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ và cung cấp dịch vụ, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý cho các hợp tác xã và đơn vị thành viên, sử dụng nguồn quỹ tín dụng hỗ trợ hợp tác xã ưu tiên cho vay sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chủ lực của địa phương, góp phần xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, quan tâm xây dựng và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, đối ngoại và các dự án hợp tác quốc tế để quảng bá và nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm của hợp tác xã trên địa bàn.

Trên cơ sở những vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động như: chế độ, chính sách với cán bộ còn chưa phù hợp; Luật Hợp tác xã năm 2021 còn nhiều bất cập gây khó khăn cho tổ chức quản lý, hoạt động và sản xuất, kinh doanh; Liên minh Hợp tác xã kiến nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy quan tâm, tập trung nguồn lực tạo điều kiện để triển khai Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; giúp đỡ các hợp tác xã phát triển đúng với vai trò trong tổng thể phát triển kinh tế chung của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Liên minh Hợp tác xã tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò là ngôi nhà chung của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công tác, đặc biệt trong việc xúc tiến thương mại, đối ngoại và hợp tác quốc tế; đối với các kiến nghị, đề xuất của Liên minh Hợp tác xã, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tổng hợp và chuyển đến các đơn vị liên quan, đôn đốc xử lý các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn, trách nhiệm./.