Phát triển hợp tác xã từ làng nghề, phát huy giá trị các sản phẩm đặc trưng địa phương
Hợp tác xã Niềm Tin được thành lập vào năm 2019, hiện có 17 thành viên đang tham gia vào các lĩnh vực.

Hợp tác xã Niềm Tin được thành lập vào năm 2019, hiện có 17 thành viên đang tham gia vào các lĩnh vực. Trong đó, có ngành nghề chế biến đồ gỗ, tượng phong thủy, những ngành nghề truyền thống, có nhiều lợi thế của địa phương.

Chị Nguyễn Thị Vượng, xóm Trung Hoa, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên chia sẻ: "Việc làm ổn định, thu nhập hơn 6 triệu đồng/tháng, phù hợp với cuộc sống người dân ở địa phương".

Phát triển hợp tác xã từ làng nghề, phát huy giá trị các sản phẩm đặc trưng địa phương
Hiện nay, Hợp tác xã Niềm Tin cũng đang tích cực đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Hiện nay, Hợp tác xã Niềm Tin cũng đang tích cực đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường; đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn.

Ông Lương Văn Võ, thành viên Hợp tác xã Niềm Tin, thị xã Phổ Yên cho hay: "Khi tham gia hợp tác xã có nhiều lợi ích, được nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư máy móc hiện đại, sản phẩm tinh xảo hơn, bán chạy hơn".

Ông Dương Văn Hiến, Trưởng Phòng Kinh tế, hạ tầng thị xã Phổ Yên cho biết: "Chúng tôi tiến hành rà soát các làng nghề trên địa bàn về lĩnh vực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ban hành các cơ chế chính sách để hỗ trợ thúc đẩy phát triển công nghiệp như chính sách về đào tạo nghề trong phát triển tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ thiết bị, máy móc cho các làng nghề, hộ kinh doanh, sản xuất lĩnh vực đó. Trong quá trình thực hiện, các làng nghề tiểu thủ công nghiệp, các hộ dân doanh phát triển lĩnh vực công nghiệp đã tạo việc làm cho người dân địa phương có việc làm thường xuyên ổn định, đem lại thu nhập cao cho người dân".

Phát triển hợp tác xã trong làng nghề là nhu cầu tất yếu giải quyết những khó khăn làng nghề đang gặp phải, hướng tới giữ gìn và phát triển, nâng cao giá trị sản phẩm truyền thống. Hiệu quả bước đầu tại Hợp tác xã Niềm Tin, thị xã Phổ Yên sẽ góp phần tạo tiền để để nhân rộng mô hình này, qua đó, nâng cao hiệu quả kinh tế và góp phần thúc đẩy kinh tế trong làng nghề phát triển./.