Tổ chức chương trình trang trọng, ngắn gọn, an toàn, tiết kiệm (PS CTTS tối 5 10)
Toàn cảnh cuộc họp

Để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức chương trình gắn biển công trình Đường Bắc Sơn kéo dài. Đến thời điểm này, doanh nghiệp Xuân Trường - chủ đầu tư của công trình đang tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự kiến chương trình gắn biển công trình sẽ được tổ chức vào ngày 10/10/2020 tại cổng tam quan thuộc đường Bắc Sơn.

Tại buổi làm việc, đại diện các ngành, địa phương đã báo cáo tiến độ triển khai công trình; Đồng thời đề xuất với tỉnh một số nội dung liên quan.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đây là công trình đặc biệt quan trọng của tỉnh, đã được lựa chọn để gắn biển chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí giao UBND thành phố Thái Nguyên chủ trì, tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị và phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh tổ chức chương trình đảm bảo trang trọng, ngắn gọn, an toàn, tiết kiệm, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19./.