Bàn giao nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhận bàn giao nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh

Theo biên bản bàn giao, đồng chí Vũ Hồng Bắc, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh nghỉ hưu theo chế độ, thực hiện bàn giao nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh cho đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh. Các nội dung bàn giao gồm các chủ trương, chính sách của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; các chương trình, dự án đầu tư cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới; số lượng công chức, viên chức của tỉnh; tài sản, tài chính ngân sách thuộc cấp tỉnh quản lý.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí nguyên Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương trong thời gian qua đã tham mưu kịp thời các giải pháp, góp phần tích cực giúp đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí cũng mong muốn Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; đồng thời, mong muốn Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực để đưa tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển hơn nữa.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quyết tâm cùng cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương đoàn kết, thống nhất triển khai thực hiện thắng lợi, có hiệu quả các nhiệm vụ, công việc trong thời gian tới; đồng thời mong muốn đồng chí Vũ Hồng Bắc với kinh nghiệm của bản thân sẽ tiếp tục giúp đỡ, cho ý kiến để Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.