RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 15/12/2018 23:13 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Đăng ký bổ sung 2 xã về đích nông thôn mới

15:16 | 09/03/2018

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 huyện Phú Lương đã thống nhất đăng ký bổ sung thêm 2 xã Phú Đô và Yên Lạc phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.   

Theo kế hoạch, năm 2018, huyện Phú Lương có duy nhất xã Hợp Thành đăng ký về đích nông thôn mới. Tuy nhiên, trên cơ sở rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh của các xã trên địa bàn huyện, huyện Phú Lương thống nhất đăng ký bổ sung thêm 2 xã là Phú Đô và Yên Lạc phấn đấu về đích trong năm nay. Qua rà soát, trong 3 xã trên, đến nay, xã Hợp Thành đã đạt 15/19 tiêu chí, xã Phú Đô đạt 13/19 tiêu chí và xã Yên Lạc đạt 11/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại chưa đạt của cả 3 xã chủ yếu là: Môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo… Theo thống kê, riêng 2 xã Phú Đô và Yên Lạc, để hoàn thành các tiêu chí còn lại, tổng nguồn kinh phí cần để đầu tư trên 52 tỷ đồng, trong đó xã Phú Đô trên 21 tỷ đồng; Yên Lạc trên 31 tỷ đồng.

Theo Báo Thái Nguyên điện tử