Tín dụng chính sách góp phần xây dựng nông thôn mới
Nguồn vốn vay tín dụng chính sách từ lâu được xác định là nguồn lực quan trọng để người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sống.

Gia đình anh Vũ Văn Chiến, ở xóm Tân Thành, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ là một trong những điển hình vươn lên thoát nghèo... Thông qua tổ chức Hội Nông dân, gia đình anh Chiến được vay nguồn vốn tín dụng hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội để cải tạo, phát triển vườn chè của gia đình. Gần 10 năm chăm chỉ làm ăn, thành công trong phát triển kinh tế đã giúp gia đình anh Chiến thoát nghèo và trả hết số vốn vay chính sách. Đầu tư có lãi, năm 2020, gia đình anh tiếp tục vay thêm 40 triệu đồng từ 2 chương trình nước sạch vệ sinh môi trường và vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội để cải thiện nguồn nước sinh hoạt vả đầu tư giống chè mới.

Anh Vũ Văn Chiến, xóm Tân Thành, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên chia sẻ: "Sau khi vay vốn, chúng tôi đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất, chế biến trà tại nhà, cùng nguồn vốn của gia đình, kinh tế gia đình tôi đã phát triển hơn".

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên cho hay: "Được sự hỗ trợ, đầu tư cũng như nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, bà con nhân dân chủ yếu đầu tư vào cây chè, trồng rừng và chăn nuôi. Hiện nay, kinh tế của bà con nhân dân xã Tân Thành đã phát triển, nhiều hộ gia đình xây được nhà khang trang, mua sắm những tài sản có giá trị và đưa sản phẩm chè của địa phương có giá trị cao hơn".

Tín dụng chính sách góp phần xây dựng nông thôn mới
Đối với những người mới khởi nghiệp như gia đình chị Nguyễn Thị Thao, với nguồn lực tài chính còn hạn chế thì nguồn vốn tín dụng chính sách là cơ hội để gia đình chị Thao biến ý tưởng thành hiện thực.

Còn đối với những người mới khởi nghiệp như gia đình chị Nguyễn Thị Thao, với nguồn lực tài chính còn hạn chế thì nguồn vốn tín dụng chính sách là cơ hội để gia đình chị Thao biến ý tưởng thành hiện thực.

Chị Nguyễn Thị Thao, xóm Tướng Quân, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên cho biết: "Trước đây khi chưa có nguồn vốn thì gia đình tự xoay xở và gặp nhiều khó khăn. Sau khi tiếp cận với nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ thỉ mở rộng, điệu kiện tốt hơn, thu nhập ổn định hơn".

Chị Vũ Thị Hường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên thông tin: "Hàng năm, chúng tôi xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát. Qua việc kiểm tra, giám sát, chúng tôi nhận thấy những hộ vay sử dụng đúng mục đích, không có trường hợp vay hộ".

Có thể thấy, những năm qua, nguồn tín dụng chính sách đã triển khai trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã thực sự đi vào cuộc sống, giúp trên 1.500 hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, gần 1.000 lượt người có việc làm ổn định, xây dựng trên 5.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường....

Bà Đoàn Lệ Thủy, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên thông tin: "Trong năm 2023, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân nắm được các chương trình tín dụng chính sách và phát huy hết hiệu quả của nguồn vốn, đặc biệt chúng tôi rất quan tâm đến hộ đồng bào dân tộc thiểu số".

Thông qua 15 chương trình tín dụng chính sách, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đồng Hỷ đã giải ngân trên 8,3 tỷ đồng, cho 163 khách hàng mới. Có thể thấy, tín dụng chính sách đã và đang tác động tích cực tới mỗi người dân và là một trong những công cụ để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo nhanh và bền vững./.