Thành phố Thái Nguyên tổng kết công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2020 (TS 25/12)
Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác quốc phòng - quân sự địa phương của thành phố Thái Nguyên năm 2020 được khen thưởng tại Hội nghị

Năm 2020, thành phố Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện công tác quốc phòng - quân sự địa phương, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng của hệ thống phòng không nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện.. Ban CHQS thành phố đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp quân khu.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2021, UBND thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. Trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng vũ trang; chuẩn bị tốt các phương án bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hoàn thành kế hoạch tuyển quân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.