Thành phố Thái Nguyên: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận tổ quốc Việt Nam (TS 29-10)
Thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động

Các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử hình thành, phát triển và khẳng định những đóng góp quan trong của các tổ chức hội đối với sự phát triển của đất nước và địa phương. Đặc biệt, những năm gần đây, các tổ chức hội đã không ngừng lớn mạnh và có nhiều đổi mới tích cực trong các hoạt động, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thu hút đông hội viên tham gia, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đi sâu vào cuộc sống…

Nhân dịp này, Thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và công tác mặt trận giai đoạn 2015-2020; biểu dương các tín đồ chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2020./.