Tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết
Tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết

Chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng triển khai giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch sốt xuất huyết theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đảm bảo đầy đủ thuốc, trang thiết bị, máy móc điều trị; tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp tổ chức truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết trước mùa dịch, phát huy vai trò của chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, người dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống sốt xuất huyết. Chủ động phối hợp, cung cấp nội dung tuyên truyền bằng nhiều hình thức về các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, các biện pháp vệ sinh phòng dịch cho các cơ quan thông tin đại chúng, các sở, ngành, đơn vị, địa phương, đoàn thể liên quan để thực hiện tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân hiểu và thực hiện.