san luong che thu hoach quy i dat thap
Trong quý I sản lượng chè thu hoạch đạt thấp

Hiện đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch chè chính trong năm, sản lượng thu hoạch lớn nhất, chiếm trên 60% tổng sản lượng cả năm, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến cho lượng tiêu thụ chè từ cuối tháng 2 đến nay giảm mạnh. Vì thế trong thời điểm này bà con nông dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã sản xuất chè cần chú trọng khâu chế biến, bảo quản chè để giữ được chất lượng; đảm bảo công tác phòng chống dịch; đặc biệt cần lưu ý nắm bắt thông tin thị trường để có những định hướng sản xuất cụ thể.