Phú Bình: Thu ngân sách tăng 18,7% so với cùng kỳ
Từ đầu năm đến nay, huyện Phú Bình thu ngân sách được gần 97 tỷ đồng

Trong tổng số gần 97 tỷ đồng thu ngân sách từ đầu năm đến nay, có một số khoản thu đạt cao như: thu tiền sử dụng đất, thu cấp quyền khai thác khoáng sản… Tuy nhiên, khoản thu ngoài quốc doanh, thu lệ phí trước bạ… lại đạt thấp. 13/20 xã, thị trấn của huyện đã hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách…

Từ nay đến cuối năm, để hoàn thành kế hoạch thu thuế và phí 32 tỷ đồng, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư và thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển KT-XH, huyện Phú Bình sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước./.