Quyết tâm tiếp tục tạo dấu mốc mới về thu ngân sách
Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của doanh nghiệp, người dân và người nộp thuế, đến hết năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Phú Bình đạt trên 170 tỷ đồng, bằng 127,6% kế hoạch.

Bước vào năm 2021, với những diễn biến khó lường của dịch COVID-19, cùng với cả nước, trong đó có tỉnh Thái Nguyên, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Phú Bình gặp nhiều khó khăn. Trong đó, việc thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách rất khó hoàn thành. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của doanh nghiệp, người dân và người nộp thuế, đến hết năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 170 tỷ đồng, bằng 127,6% kế hoạch.

Ông Nguyễn Khắc Huy, Chi cục Thuế khu vực Phổ Yên - Phú Bình cho hay: "Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ Bộ phận 1 cửa cũng tăng cường tích cực thực hiện nhiệm vụ trong tình hình dịch bệnh, kể cả những lúc dịch bệnh khó khăn thực hiện giãn cách thì cán bộ vẫn làm việc đảm bảo an toàn, hiệu quả".

Quyết tâm tiếp tục tạo dấu mốc mới về thu ngân sách
Đến hết năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 18.000 tỷ đồng, bằng 147% kế hoạch Bộ Tài chính giao và bằng 115% kế hoạch tỉnh giao.

Năm 2021, tỉnh Thái Nguyên đặt ra mục tiêu thu ngân sách Nhà nước đạt 15.600 tỷ đồng. Để thực hiện được mục tiêu này, những giải pháp quyết liệt đã được các ngành, đơn vị, địa phương triển khai ngay từ đầu năm. Trong đó, để kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp có thể kịp thời nộp thuế và kê khai thuế điện tử trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hệ thống công nghệ thông tin tại các Chi cục Thuế đã được nâng cấp.

Mặc dù, chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các ngành và địa phương, năm 2021 tỉnh Thái Nguyên hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách đã đề ra.

Với những giải pháp kịp thời trong việc tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, đến hết năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 18.000 tỷ đồng, bằng 147% kế hoạch Bộ Tài chính giao và bằng 115% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, nguồn thu nội địa do ngành Thuế thực hiện đạt 15.400 tỷ đồng, bằng 162% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 122% dự toán HĐND tỉnh giao; còn lại là thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Đây là số thu nội địa cao nhất từ trước đến nay, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế chịu những thiệt hại nặng nề do dịch COVID-19.

Bác sĩ Chuyên khoa II Phan Bá Đào, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên cho biết: "Chúng tôi mong muốn cơ quan thuế của tỉnh tiếp tục đồng hành với các doanh nghiệp để cơ quan thuế thu thuế theo quy định của pháp luật và các doanh nghiệp có điều kiện để phát triển".

Ông Đỗ Trọng Nghĩa, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên thông tin: "Trên cơ sở những giải pháp đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế chỉ đạo, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp thu và cụ thể hóa thành những nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2022. Chúng tôi sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao".

Năm 2022 được dự báo nền kinh tế sẽ từng bước phục hồi, mặc dù vậy, nhiệm vụ thu ngân sách vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với những kết quả đạt được trong năm 2021, sự quyết tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người nộp thuế sẽ tiếp tục là tiền đề để tỉnh Thái Nguyên thực hiện thành công nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2022 và những năm tiếp theo./.