[Photo] Đa dạng các hình thức tiếp xúc, vận động bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp xúc cử tri tại xã Tràng xá, huyện Võ Nhai.
[Photo] Đa dạng các hình thức tiếp xúc, vận động bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia Diễn đàn ứng cử viên Đại biểu quốc hội khóa XV tại trường quay S2 Đài PT-TH Thái Nguyên.
ĐA DẠNG CÁC HÌNH THỨC TIẾP XÚC, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri tại xã Vạn Phái, thị xã Phổ Yên.
ĐA DẠNG CÁC HÌNH THỨC TIẾP XÚC, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham gia Diễn đàn ứng cử viên Đại biểu quốc hội khóa XV tại trường quay S2 Đài PT-TH Thái Nguyên.
ĐA DẠNG CÁC HÌNH THỨC TIẾP XÚC, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, tiếp xúc cử tri tại xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ.
ĐA DẠNG CÁC HÌNH THỨC TIẾP XÚC, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
ĐA DẠNG CÁC HÌNH THỨC TIẾP XÚC, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị xã Phổ Yên.
ĐA DẠNG CÁC HÌNH THỨC TIẾP XÚC, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Đông đảo cử tri địa phương đến tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Ký Phú, huyện Đại Từ.
ĐA DẠNG CÁC HÌNH THỨC TIẾP XÚC, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được đảm bảo trong các cuộc tiếp xúc cử tri tại các địa phương.
ĐA DẠNG CÁC HÌNH THỨC TIẾP XÚC, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được đảm bảo trong các cuộc tiếp xúc cử tri tại các địa phương.
ĐA DẠNG CÁC HÌNH THỨC TIẾP XÚC, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Các cử tri tìm hiểu thông tin về danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đa dạng các hình thức tiếp xúc, vận động bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Các cử tri lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
ĐA DẠNG CÁC HÌNH THỨC TIẾP XÚC, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Các cử tri lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
ĐA DẠNG CÁC HÌNH THỨC TIẾP XÚC, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Các cử tri lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
ĐA DẠNG CÁC HÌNH THỨC TIẾP XÚC, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Cử tri bày tỏ các ý kiến, nguyện vọng với các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
ĐA DẠNG CÁC HÌNH THỨC TIẾP XÚC, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Cử tri bày tỏ các ý kiến, nguyện vọng với các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
ĐA DẠNG CÁC HÌNH THỨC TIẾP XÚC, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Cử tri bày tỏ các ý kiến, nguyện vọng với các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Một số hoạt động tiếp xúc cử tri tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

ĐA DẠNG CÁC HÌNH THỨC TIẾP XÚC, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
ĐA DẠNG CÁC HÌNH THỨC TIẾP XÚC, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
ĐA DẠNG CÁC HÌNH THỨC TIẾP XÚC, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
ĐA DẠNG CÁC HÌNH THỨC TIẾP XÚC, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026