Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp
Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của huyện Đồng Hỷ, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đánh giá cao sự chủ động của địa phương trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới. Đồng thời yêu cầu huyện cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và trách nhiệm của cử tri trên địa bàn đối với cuộc bầu cử, nhất là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; chuẩn bị các điều kiện cho Hội nghị hiệp thương lần 3; hoàn thành việc xác minh và trả lời về các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử; rà soát lập danh sách cử tri chặt chẽ, nhất là đối với địa bàn có trường hợp xuất khẩu lao động trái phép, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử,…

Trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp sắp tới, huyện Đồng Hỷ thuộc đơn vị bầu cử số 17 và 18. Đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, huyện Đồng Hỷ thuộc đơn vị bầu cử số 2. Huyện cũng đã chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong công tác bầu cử tại cơ sở.

Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp
Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của huyện Đại Từ

* Tại huyện Đại Từ, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao công tác triển khai chuẩn bị bầu cử của huyện và các xã, thị trấn; đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, đảm bảo tiến độ có chất lượng; tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ đã được phân công; ban bầu cử huyện, xã cần tổ chức lấy ý kiến, nhận xét cử tri tại nơi cư trú có đại biểu ứng cử vào đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026… Trước đó, đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hà Thượng./.