kiem tra xu ly 29 co so san xuat kinh doanh phat tien 190 trieu dong
Đội quản lý thị trường số 2 kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh vi phạm.

Từ ngày 1/12/2019 đến ngày 8/6/2020, Đội quản lý thị trường số 2 đã kiểm tra, xử lý 29 cơ sở kinh doanh, phạt tiền 190 triệu đồng, trị giá hàng hóa tịch thu là khoảng 218 triệu đồng. Trong đó đã kiểm tra, xử lý 24 cơ sở kinh doanh hành hóa giả mạo nhãn hiệu, xử lý 03 vụ hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; đang lập hồ sơ xử lý 02 vụ về giả mạo nhãn hiệu. Sau quá trình tuyên truyền, vận động và xử lý phạt hành chính, không có cơ sở nào tái phạm.

Hiện nay, Đội quản lý thị trường số 2 tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng để góp phần đảm bảo an toàn, chất lượng hàng hóa, ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển trên địa bàn.