Kiểm tra, rà soát công tác thu ngân sách nhà nước năm 2022
Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2022, thị xã Phổ Yên thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Tính đến hết tháng 3, tổng thu ngân sách nhà nước trong cân đối của thị xã Phổ Yên đạt trên 885 tỷ đồng (bằng 46,6% dự toán tỉnh giao và bằng 30,5% dự toán thị xã giao). Trong đó, thu trong cân đối không bao gồm tiền sử dụng đất là gần 130 tỷ đồng và thu tiền sử dụng đất trên 755 tỷ đồng. Dự kiến trong cả năm, Phổ Yên phấn đấu thu trong cân đối trên 3.250 tỷ đồng, đạt 171% dự toán tỉnh giao và 112% dự toán thị xã giao.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn năm 2022, lãnh đạo thị xã Phổ Yên mong muốn UBND tỉnh và các ngành chuyên môn của tỉnh tiếp tục quan tâm giúp đỡ thị xã trong quá trình tổ chức thực hiện các khoản thu NSNN, đặc biệt đối với nội dung thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả tiền 1 lần của các dự án ngoài ngân sách.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các giải pháp tích cực mà thị xã Phổ Yên đã triển khai nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong những năm qua và 3 tháng đầu năm 2022. Đồng chí đề nghị, thị xã tiếp tục tăng cường đồng bộ các giải pháp thu tiền sử dụng đất, nỗ lực vượt thu ngân sách nhà nước tỉnh giao ở mức cao nhất; giao Sở Tài Nguyên và Môi trường khẩn trương xây dựng giá, tính tiền sử dụng đất đối với các khu dân cư, khu đô thị đã được giao đất; Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương làm các thủ tục chấp thuận dự án Trung tâm hành chính thành phố Phổ Yên một cách nhanh nhất…/.