Khai mạc Ngày hội trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu
Các đại biểu cắt băng khai mạc ngày hội.

Tham gia ngày hội có 20 gian hàng; trong đó, có 9 gian hàng trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của 9 huyện, thành, thị và 11 gian hàng dành cho các sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao.

Ngày hội là dịp giới thiệu tiềm năng, các thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Qua đó, thúc đẩy, gắn kết giao thương, tạo cơ hội cho thương nhân, doanh nghiệp, các hội, hiệp hội trong cả nước gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu, ký kết cung cấp, tiêu thụ sản phẩm nông sản có chất lượng của tỉnh Thái Nguyên.

Ngày hội trưng bày, giới thiệu sản phẩm ocop và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu sẽ diễn ra từ ngày 22 - 28/11./.