Thúc đẩy quảng bá sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên (TS 30/11)
Ban Tổ chức tặng hoa các đội thi

Tham gia hội thi có 9 đội đến từ 9 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh. Các đội thi lần lượt trải qua các phần thi kiến thức về OCOP, kỹ năng thuyết trình, thi trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương, phần thi năng khiếu và cổ động. Các phần thi xoay quanh nội dung tìm hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước cũng như chính sách của Thái Nguyên về chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; trách nhiệm, vị trí của các ban, ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị đối với việc tổ chức, triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Với cách thể hiện sáng tạo, linh hoạt các đội thi đã mang đến những phần thi đầy ý nghĩa, tuyên truyền đầy đủ về chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Ông Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn, rất có ý nghĩa để nâng cao chất lượng chương trình xây dựng NTM, nên việc tuyên truyền để cán bộ và người dân hiểu rõ, hiểu sâu về chương trình OCOP là nhiệm vụ quan trọng của các ngành, các cấp. Chúng ta phải tiếp tục thực hiện đồng bộ các chính sách khuyến khích các chủ thể phát triển các sản phẩm OCOP, bằng cách triển khai kịp thời các chính sách của Trung ương, của tỉnh về việc phát triển nông nghiệp, trong đó hướng mạnh phát triển nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ để tạo ra nền nông nghiệp bền vững.”

Thúc đẩy quảng bá sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên (TS 30/11)
Phần thi kỹ năng thuyết trình, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Hội thi được tổ chức không chỉ quảng bá các sản phẩm OCOP của tỉnh Thái Nguyên mà còn là dịp để thúc đẩy và động viên tinh thần lao động giỏi, lao động sáng tạo trong phát triển sản xuất nông nghiệp tại các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn, góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới./.