Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025
Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thông qua dự thảo về Quy chế làm việc; chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II; chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa II.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào báo cáo dự thảo chương trình hành động; chương trình toàn khóa, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã khóa II.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao về tinh thần, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025 trong việc đóng góp các ý kiến để hoàn thiện báo cáo các dự thảo. Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, cơ quan soạn thảo văn bản của Đảng bộ thị xã sẽ bổ sung, chỉnh sửa để sớm hoàn thiện các văn bản và ban hành thực hiện./.