dai hoi cong doan dai pt th thai nguyen nhiem ky 2017 2022
Đại hội đã bầu ra 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Đài PT-TH Thái Nguyên khóa XVI và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, Ban Chấp hành Công đoàn Đài PT - TH Thái Nguyên đã phát huy tốt vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động tại đơn vị. Đã có gần 30 lượt cán bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị được nhận trợ cấp khó khăn; hàng chục cán bộ công chức, viên chức, người lao động được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ hỗ trợ của Liên đoàn lao động tỉnh với tổng số tiền gần 550 triệu đồng.

Cùng với đó, Công đoàn Đài đã quan tâm làm tốt công tác từ thiện xã hội khi tổ chức vận động, quyên góp được hơn 2,7 tỷ đồng để ủng hộ các Quỹ, chương trình từ thiện, như: Quỹ vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Chương trình trái tim cho em, Chương trình “Vì Trường Sa thân yêu”,… Các phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị cũng được các cấp công đoàn triển khai hiệu quả, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Đặc biệt, Công đoàn Đài luôn phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể khác góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị là cơ quan ngôn luận của Đảng, diễn đàn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công Đoàn Đài PT-TH Thái Nguyên tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng đại diện, chăm lo, bảo vệ chính đáng cho người lao động; phát huy vai trò của đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tại Đại hội đã bầu ra 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Đài PT-TH Thái Nguyên khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên.