Đề xuất chủ trương phát sóng kênh TN1 với tiêu chuẩn, chất lượng hình ảnh HD
Toàn cảnh buổi làm việc

Các đơn vị đã trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan tới đề xuất của Đài PT-TH Thái Nguyên về việc nâng cấp chuẩn phát sóng kênh truyền hình thiết yếu TN1 từ tiêu chuẩn hình ảnh độ nét cơ bản (SD) sang tiêu chuẩn hình ảnh độ nét cao (HD 1080i) từ năm 2021.

Theo đó, chủ trương nâng cấp được thực hiện tại 02 trạm phát sóng: Tháp Anten truyền hình tại Núi Tiện, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên và tại Núi Nản, huyện Định Hóa, đảm bảo phủ sóng trong nội tỉnh và 14 tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, với kinh phí dự kiến thuê dịch vụ trong 1 năm khoảng 5,7 tỷ đồng.

Hiện nay, kênh TN1 Thái Nguyên đang thực hiện phát sóng 24/7, với 10 hạ tầng truyền dẫn phát sóng khác nhau. Ngoài các hạ tầng đã được phát sóng HD, thì hạ tầng số mặt đất DVB-T2 vẫn đang được phát sóng với chất lượng hình ảnh SD. Trên cơ sở phân tích rõ hiện trạng phát sóng, trước yêu cầu đảm bảo thực hiện chủ trương, mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về tuyên truyền, thụ hưởng văn hóa, thông tin chất lượng cao trên truyền hình; đảm bảo sức khỏe thị lực cho người dân và nhu cầu xem kênh TN1 của khán giả trong và ngoài tỉnh và thực tế phát triển của đầu thu ti vi hiện tại và tương lai lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã thống nhất với đề xuất của Đài, trên cơ sở đó sẽ tham mưu để UBND tỉnh xem xét, quyết định và cho chủ trương thực hiện./.