Trước sự việc cá chết bất thường khiến cho gia đình ông Văn và người dân địa phương hoang mang, lo lắng về nguồn nước từ Sông Công cung cấp cho nhà máy nước sạch của thành phố.