Từ ngày 24/7/2021, áp dụng bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên:

- Các trường hợp người dân từ các vùng không có dịch của các tỉnh, thành phố khi trở về tỉnh Thái Nguyên yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real time - PCR của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 72 giờ.

- Thực hiện cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đối với các trường hợp người dân từ Thành phố Hà Nội trở về tỉnh Thái Nguyên từ ngày 24/7/2021 (Riêng các trường hợp đi công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch nơi đến công tác; khi trở về phải lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp Real time - PCR và tự theo dõi sức khỏe trong vòng 03 ngày).

- Rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe tại nhà đối với các trường hợp người dân từ Thành phố Hà Nội trở về tỉnh Thái Nguyên từ ngày 17/7/2021 đến ngày 23/7/2021.

Thái Nguyên tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Công văn 3464/ UBND- KGVX ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch
Thái Nguyên tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Thái Nguyên tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19