be mac hoi nghi ban chap hanh dang bo tinh thai nguyen lan thu 19 khoa xix
Toàn cảnh hội nghị

Tại phiên làm việc, các đại biểu đã nghe, thảo luận và cho ý kiến vào Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2021; Tờ trình về việc bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (kiêm chức) khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2021; Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ về các nội dung thường kỳ và tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Hà Văn Dương, Chánh Thanh tra tỉnh.

Hội nghị cũng giành nhiều thời gian để các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh giải trình, làm rõ một số nội dung được trình tại hội nghị như: tiến độ triển khai các dự án sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư; các giải pháp phát triển công nghiệp, việc thu hồi những dự án có chủ trương thu hồi; vấn đề thu ngân sách, nợ thuế; công tác cải cách hành chính; hỗ trợ xi măng cho việc dồn điền đổi thửa; định hướng về phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao; công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi; dự thảo đề án sắp xếp công an chính quy về xã;…

Ghi nhận và tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong đó, Ban Cán sự đảng, đảng đoàn, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các đồng chí Tỉnh ủy viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nhiệm vụ công tác được giao. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, thành lập các Tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội; các Đảng bộ trực thuộc tập trung quán triệt các tổ chức Đảng xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tổ chức Đại hội ở cấp mình. Tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ theo chỉ đạo của Trung ương; thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động theo Đề án 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và tổ chức thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng; MTTQ và các tổ chức chính trị tỉnh đúng quy định. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện Đề án số 09 và Kế hoạch số 79 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế theo lộ trình đề ra. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên; tiếp tục nâng cao hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024…

Về phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp, các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 cấp mình đề ra các giải pháp thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ. Đẩy mạnh triển khai chương trình tổng thể về cải cách hành chính; cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tăng cường tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và người dân; chú trọng công tác phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra đôn đốc kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm; kiên quyết thu hồi các dự án vi phạm và có quyết định thu hồi theo đúng quy định của pháp luật; nâng cao công tác quản lý ngân sách. Triển khai đồng bộ các hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới; phối hợp tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia và công tác tuyển sinh Đại học, cao đẳng trên địa bàn đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới. Tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm mùa hè; thực hiện đồng bộ, triệt để các biện pháp phòng chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi; thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí cũng yêu cầu sau hội nghị này, các đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư các Đảng bộ trực thuộc tỉnh, thủ trưởng các cấp, ngành, địa phương tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã thông qua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả lĩnh vực của tỉnh./.