Tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị lần thứ 25 là phiên họp cuối cùng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo: Kết quả lãnh đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2020; tiến độ triển khai các dự án sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 và một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện Đề án số 09 và Kế hoạch số 79 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện nghị quyết số 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quý III năm 2020.

Về cơ bản, các đại biểu nhất trí với các báo cáo, đồng thời cũng tập trung đi sâu phân tích, đóng góp ý kiến vào một số nội dung quan trọng như: nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý IV để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020; tăng cường giải ngân vốn đầu tư công; quy hoạch chung của tỉnh và các vướng mắc liên quan đến dân cư, đô thị; giải pháp hoàn thành chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo việc làm cho người lao động; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; sắp xếp nhân sự sau đại hội Đảng tại các địa phương và công tác phát triển đảng viên; vấn đề tinh giản biên chế trong ngành giáo dục có nhiều bất cập.

Trên cơ sở những ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu, Thường trực Tỉnh ủy đã nghiêm túc tiếp thu và trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác xây đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng như những giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội cho những năm tiếp theo.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư các đảng bộ trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các kết luận của Hội nghị; các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các Tiểu ban tham mưu, giúp việc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, khẩn trương rà soát kỹ lưỡng các nội dung, chương trình, kịch bản, phương án phục vụ, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX theo đúng kế hoạch đề ra.

Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nhất là trong thời gian Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cấp uỷ và chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương rà soát lại việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2020, phát hiện kịp thời những chỉ tiêu còn đạt thấp, tìm rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục, góp phần cùng toàn tỉnh phấn đấu thực hiện có kết quả mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các ngành nghề, thúc đẩy phục hồi sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án đầu tư công, nhất là các dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2020, các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Ngay sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cần khẩn trương hoàn thiện, ban hành Nghị quyết, các tài liệu, văn bản báo cáo Trung ương theo quy định; sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và triển khai xây dựng các văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới./.